Wystawa "Zobacz świat z innej perspektywy"

Co zrobić żeby osoby niepełnosprawne, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności były akceptowane w przestrzeni publicznej? Należy Zaakceptować ich odmienność. Jak powiedział Jacek Zalewski, prezes Stowarzyszenia Dobra Wola i ojciec niepełnosprawnego chłopca, „praca z osobami niepełnosprawnymi to jest gra zespołowa, bo musi być otwartość i współpraca z obu stron, obu środowisk i muszą być też korzyści dla obu stron. Chęci działania, wiedza i porozumienie obu stron. Ludzie się nie nauczą obcowania z osobami upośledzonymi, dopóki my nie damy im się tego nauczyć. Największe bariery są w głowach!”.

I dlatego uruchamiana przez nas wystawa (podobnie jak konkurs fotograficzny, czy kino inspiracji) ma służyć temu, aby społeczność powiatu ełckiego uczyła się akceptować odmienność osób z różnymi niepełnosprawnościami, by przestrzeń publiczna była otwarta na takie osoby i aby te osoby mogły korzystać z dóbr w przestrzeni publicznej, jak pozostała część społeczeństwa.

Wystawa ma charakter aktywny, każdy uczestnik może poczuć przez chwilę jak wygląda codzienne życie osób niewidomych i niedowidzących.

Wystawa będzie wędrować po całym powiecie ełckim. Początek wyprawy jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku. Wszystkie zainteresowane podmioty (szkoły, domy kultury, biblioteki), które czasowo chcą zaopiekować się wystawą „Zobacz świat z innej perspektywy”, zachęcamy do kontaktu i współpracy!