Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej

 

 

W 2015 roku Stowarzyszenie weszło w kolejną fazę rozwoju Funduszu Lokalnego Ziemi Ełckiej, tworząc Radę Funduszu i grupę Ambasadorów. W skład I Rady Funduszu Lokalnego wchodzą: Iwona Adeszko - dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, Patrycja Łapińska – prezeska Fundacji WOW, Krzysztof Łapiński – dyrektor Centrum Kultury Gminy Ełk, Iwona Olkowicz – liderka działań społecznych,  Maciej Olszewski – przedsiębiorca, Wiktor Malinowski – działacz społeczny i aktor, Paweł Wilk – lider działań społecznych i Wanda Wojnowska – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku.

Misją Funduszu Lokalnego jest łączenie różnych środowisk by wspólnie działać na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców powiatu ełckiego, w tym pomagać w rozwijaniu pasji jego mieszkańców.

Fundusz jest tworzony na wzór amerykańskiego community foundation. W Stanach historia funduszy lokalnych zaczęła się 102 lata temu w Cleveland, zaś w Europie ten model organizacji rozwija się od ponad 20 lat. W Polsce działa ok. 30 funduszy lokalnych.

Fundusz lokalny to filantropijna organizacja społeczna, której misją jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców obszaru, na którym działa. Zbiera o środki finansowe od darczyńców indywidualnych, firm i innych instytucji i przekazuje je najczęściej w formie dotacji i stypendiów na finansowanie  programów społecznych.

Fundusz lokalny pośredniczy między darczyńcami a organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, które pochłonięte realizacją własnych misji nie zawsze mają czas i możliwości na zabieganie o środki finansowe na swoje cele i programy.

Pierwszym autorskim programem FLZE jest program “Stoofka na start”, który wspiera inicjatywy grup dziecięcych, działających dla swojego środowiska. Pilotażowa edycja realizowana była w 2016 roku we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku.

W 2017 i 2018 roku uruchomiliśmy drugą edycję programu “Stoofka na start”, w którym udział biorą uczniowie ze szkół: Szkołą Podstawową nr 4 w Ełku i Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku.

Zapraszamy do wspierania programu "Stoofka na start". Darowizny wpłacane na konto bankowe o numerze 85 9331 0004 0000 0012 2210 0004 można odliczyć od podstawy opodatkowania. W tytule przelewu prosimy wpisać "darowizna na cele pożytku publicznego - Stoofka".

Można też prekazać swój 1% podatku wypełniając PIT. Wystarczy w rubrykę 123 w części J wpisać nr KRS 0000233904, w cel szczegółowy FLZE.

 
Szczegółowe działania Funduszu dostępne są na Facebooku: Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej